2024-07-13

I byn Rupstjärn mellan Falun och Svärdsjö ligger Stegelröset. Själva röset är ett välbevarat gammalt gränsmärke mellan Svärdsjö och Sundborns socknar. Det visar med sina två “vingar” vägen till nästa sockenröse i öst och väst. Röset ligger 25 meter öster om den gamla vägen och 60 meter från den nya, väl synligt men inte längre fruktat. Nedanför röset och delvis på den nya vägen låg nämligen de båda socknarnas gemensamma avrättningsplats – Galgbacken.

Både hästar och kuskar skyggade när de for förbi denna plats. Liken av de värsta förbrytarna uppsattes för att ge skräck och fruktan till de förbipasserande. På Galgbacken nedgrävdes döda straffångar och självmördare. Ingen vågade bo i närheten av Galgbacken, där det spökade. Den sista avrättningen på Galgbacken lär ha ägt rum i början av 1820-talet.

Namnet Stegelröset tyder på att det i Rupstjärn även utmätts kvalificerade, d.v.s. skärpta dödsstraff. Ett sådant utfördes så att efter halshuggningen styckades kroppen i ett antal delar som sattes upp på pålar eller hjul. I Svärdsjö församlings dödsbok ges exempel: “1707, den 30 juli, avlivades Lars Larsson Driven samt sattes på 2:e stegel, 46 år, 6 veckor”.
Stegel är det fornnordiska ordet för stake, påle. Larssons lik klövs alltså och halvorna sattes upp invid landsvägen. Han var soldat och hade tillsammans med en annan soldat slagit ihjäl en bonde på ett synnerligen rått sätt.

Ett par andra exempel på utmätta straff vid platsen:

* Änkan Elisabet Andersdotter födde 1693 ett barn utom äktenskapet med änklingen Erik Mattsson. Efter födelsen dödades barnet. Modern dömdes till halshuggning och bål, medan fadern (i brist på pengar till böter) dömdes till gatlopp, d.v.s att han avklädd tvingades springa mellan två led, som gav honom piskrapp och påkslag.

* Den 29 maj 1751 avrättades drängen Erik Hansson från Storsveden för tidelagsbrott begånget den 21 mars, efter såväl Häradsrättens som Svea hovrätts dom den 9 maj att “halshuggas och på bål brännas”. Han var 22 år gammal. Efter vad som berättas så fördes också kon som han nyttjade till Galgbacken där även den avlivades och brändes.

(Källa: Skylt på platsen)

1 062 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us