Fakta om spöken och gastar

Spöke – den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen. Spöket uppträder inte med någon speciell avsikt utan nöjer sig med att manifestera sig genom oväsen eller genom att visa sig på kyrkogården eller dylikt. Det är ofta till sitt yttre demoniserat – en vit skepnad och uppträder som skelett eller är huvudlöst.

Gast – i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland är ordet synonymt med spöke. I Svealand är däremot gasten mestadels vålnaden av ett odöpt, mördat barn eller ett fördrivet foster.

Ett vanligt drag i traditionen är att gasten manifesterar sig genom skrän eller gälla skratt, därav verbet gasta. Ett annat är att den hänger sig på och/eller kramar en människa, vilket varit en folklig förklaring till plötsligt påkommen häftig värk. Därav uttrycket gastkramande.

Gengångare – i folktron benämning på en död människa som återvänder till sitt hem eller sina anhöriga i ett speciellt syfte. Till exempel för att uppdaga ett brott som vederbörande själv begått eller blivit utsatt för i livstiden. Typiskt för gengångaren är att den har kvar sina mänskliga drag och kan kännas igen av dem som den visar sig för.

Vålnad – ord som ursprungligen är identiskt med vård. I nyare språkbruk har det blivit en synonym till spöke eller gengångare.

Andar – okroppsliga väsen. En del goda, en del onda. Tron på andar finns hos många av världens folk. En vanlig föreställning är att människan efter döden lever vidare i en okroppslig existens som ande.

Demoner – onda andar. Ibland talas det om “demonernas furstar” – Beelsebub, Satan eller Iblis. Ofta förknippas demoner med besatthet, sjukdom, plågor och dödsrike.

155 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 galna konspirationsteorier om månen

Är månen ett hologram? Är det det yttre skalet på ett främmande rymdskepp? Finns det en utomjordisk bas eller kanske, fanns det en nazistisk bas på månen…

Print Friendly, PDF & Email

Ouijasbrädets regler

Att följa Ouijasbrädets regler kommer att hjälpa till att hålla dig säker från trickster andar och andra demoniska andar som kan komma igenom när du kommunicerar med…

Print Friendly, PDF & Email

Crystal Photographic Experiment

Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera…

Print Friendly, PDF & Email

Få reda på vilken din skyddsängel är

Änglar och ärkeänglar är närvarande i varje religion – de är inte begränsade av religionsgränserna och överskrider skillnaderna mellan dem. Änglar anses vara könslösa, och namnen som…

Print Friendly, PDF & Email

Är Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka? Titta på radarbilden här intill. Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan – som…

Print Friendly, PDF & Email

Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us