Posted in Fakta

Fakta om spöken och gastar

Spöke – den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen. Spöket uppträder inte med någon speciell avsikt utan nöjer sig med att…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner

Gasten som dödsväsen

Gasten var ett dödsväsen som hade förlorat sin personlighet – det gick inte att känna igen vem den döde hade varit i livet. Personer som…

Continue Reading...
Posted in Sägner Spöken

Vågerse Spöket

En gammal gumma var död. Sonen var rädd att hon skulle gå igen. När de bar bort henne, satte de därför ner kistan då de…

Continue Reading...
Posted in Sägner Spöken Vidskepelse

Gasten

Gasten skulle uppkomma efter de människor som omkom i våda. Det var ett ben som flög omkring. Det betedde sig så så länge som människan…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Raskapojken

Gastar sa de var sådana som var komna illa av daga. Det var en pojke nere på Hultaberg, som hade hängt upp sej i en…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Spökerier i Västergötland

Hjältagårds spöket Det var en rik änka, som hade undantag i Hjältagården. Hon spökade, när hon var död. Tilda var där och hjälpte till, när…

Continue Reading...
Posted in Sägner Spöken

Strandgasten

Två bröder, som voro sjömän, råkade komma på ett brant berg här i skärgården och kantrade med sin båt. Båda två fingo i hestigheten tag…

Continue Reading...
Posted in Sägner Spöken

Lötbacken gasten

En gång när min gumma va ute och gick mellan Lytta och Löten in mörk höstkväll va de någe som följde me henne och skratta….

Continue Reading...
Posted in Spöken

Slottsspöken

Slottsspöken är i största allmänhet förknippade med vita frun och dagens möten med henne har stora likheter med berättelserna om henne som insamlades i början…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Gasten

Gasten var ett dödsväsen som hade förlorat sin personlighet – det gick inte att känna igen vem den döde hade varit i livet. Personer som…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Gasten i Kyrkhult

Från flera platser i Blekinge finns berättelser om osaliga andar och i samhällen med kyrkogårdar märks en naturlig ökning av historier med gastar som går…

Continue Reading...