2024-03-02

En skräckinjagande skepnad lär hemsöka Rosersbergs slott, och oftast kunna ses under allén i parken. Vem eller vad det är kan man bara spekulera i, men det är en sak att frammana mörkrets furste, en helt annan att bli av med honom. Även döda kungligheter sägs spöka här.

En historia som gått i arv i en Nämdöfamilj berättar hur en förfader stått vakt vid drottning Charlottas lik, Karl XIII:s hustru vilken dött på Rosersberg i juni 1818.  Under natten blir stämningen intill kistan med den vaxbleka blomomkransade drottningen alltmer obehaglig, och han tycker sig vid upprepade tillfällen höra ljudet av fotsteg över det tomma golvet. Då och då kastar han nervösa blickar ner mot den avsomnade kungligheten som dock till hans stora lättnad ligger tyst och stilla.

Hedvig Elisabet Charlotta, 1759-1818, drottning av Sverige

Efter att ha blivit avlöst är han på väg ut mot borggården när han med ens finner sig öga mot öga med en gestalt han snabbt inser inte är någon annan än det döda majestätet självt. Hur hon kommit dit utan att kamraten ute vid kistan reagerat är en gåta, men den stackars soldaten stannar på stengolvet och börjar skaka av skräck när drottningen höjer ett glas fyllt till bredden med en gulaktig dryck och med sprucken röst uppmanar honom att dricka.

Trots sin rädsla förmår han stamma fram en avvisande kommentar med innebörden att han inte kan dricka under vakttjänst. Jag vet det, svarar drottningen och spänner sina obehagligt stickande ögon i honom, sekunden därpå försvinner hon i ett intensivt ljussken som om hela slottet stod i lågor. Den stackars soldaten tappar all självbehärskning och springer därifrån, och lär därefter ha befriats från tjänstgöring vid det kungliga liket.

999 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us