2024-05-21

Ca 2 mil utanför Linköping vid Ljungsbro ligger Ljungs slott som är ett välkänt märke i dessa trakter för de övernaturliga ting som observerats både i nutid och förr i världen. Ljungs slott har varit boplats för von Fersen och Piper släktet. Tiden har satt sina minnen i slottets väggar. En viss dag varje år kan man höra spädbarns skrik från källargolvet där det murades in på grund av att dess mor inte var gift och att det fagra barnets far tillhörde tjänstefolket.

Nedanför slottet vid Ljungsjöns kant kan man se slottsfrun vandra dimmiga vårdagar. Hon var fru till Axel von Fersen som stenades till döds på Stockholms bakgator under en av så många oroliga tider i Svea rike. I slottet finns på andra våningen ett rum som djur vägrar att beträda och även människor säger sig känna en obehaglig känsla i just det rummet. Ett känt fenomen är mathissen som går genom slottets 3 markvåningar som av många ansedd leva sig eget liv. Många Andar rör sig på slottet, ett medium har besökt slottet och uppskattat antalet till 5 stycken. 4 som trivs med slottslivet och en som hatar det och ”allting” som beträder slottet. De 5 anses vara av som man säger den onda sorten.

Från mitten av 1800-talet levde på Ljungs slott en slottsfru som kallades Pintorpafrun. Hon är känd för att ha varit mycket elak mot sina underlydande. Hon ägde inte bara slottet utan även sockerbruket vars ruin finns på vägen mot Borensberg. Efter sin död fick hon ingen ro i sin grav, det sägs att hon rastlöst åker i sitt fyrspann i allén som förbinder sockerbruket och slottet. På kvällarna kan man höra vagnshjulen från hästvagnen som stannar vid stora porten på slottet, man hör även klatschen från en piska, ser Pintorpafrun gå upp i vagnen, åka runt rosenrondellen ut i allén mot sockerbruket.

Norr om Motala ström vid bron vid Ljung, finns en backe och en kurva som kallas Brudsvängen. Namnet har den fått efter en olycka, med ett brudpar och ett fyrspann. Paret var på väg till Ljungs kyrka för att vigas. Hästarna råkade i sken, vagnen välte varvid brudparet dödades. Sedan den dagen påstås det att man i kurvan kan möta vagnen med brudparet.

I rum nr 10 sitter en flicka och gråter för att hon har syndat, fast hon klarade sig. Det var så att hon hade fött ett barn fast hon inte var gift, hon dödade sitt barn och grävde ner det under diskbänken och sedan tror man att detta barn springer omkring i slottet. I källaren så finns det ett fotspår i cementen av ett barn. Om man har ett barn fast man inte är gift så kan man hamna på spinnhuset (fängelse) men hon klarade sig på grund av att ingen visste om att hon hade grävt ner det. Flickan tror man var en piga på slottet. I hörnet där hon ibland sitter och gråter är det iskallt.

FAKTA
Huvudbyggnaden har tre ljusgula våningar, varav bottenvåningen är rusticerad. Den har ett valmat mansardtak och en konsolburen balkong med ett smidesräcke som accent över portalen. Huvudbyggnaden är flankerad av låga envåningsflyglar och är placerad på ett krön av Motala ströms strandsluttning. Göta kanal drogs över slottets marker söder om huvudbyggnaden under tidigt 1800-tal. Från huvudbyggnaden utgår tre alléer, där en leder fram till Ljungs kyrka, vilken därmed knyts till den feodala miljön. Mellan slottet och Motala ström finns en engelsk park.

406 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us