2024-06-19

Bödeln Mikael Reisuers/Reissuers löneavtal med Stockholms borgmästare och råd. Utdrag ur texten: ”Hans årliga lön och beställning är uti gott mynt Penningar 100 Till kläder 50 Till ved 10 En säng där han kan ligga uppå. […] Dessutom är honom beviljat för en fånge som här Steglas 3 daler Brännes 2 daler Halshugges 1 daler 16 öre Hänges 1 daler Kåkstrykes 16 öre Förvisas staden 8 öre.”

Ett scannat utdrag av Reisuers löne-och arbetsvillkor. Ett löst blad i Handlingar till tänkeböckerna, vol. 76.

401 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us