Om genfärd

Varje människa har fått en viss tid att leva och verka på; denna tid har man kallat »den tillmätta tiden», men genom mord eller självmord förkortades densamma. Även brottslingen, som särskilt i äldre tid ofta fick sona sitt brott med livets förlust, fick sina dagars tal förkortade.

Sådana människor, som av en eller annan anledning dött före den av Skaparen fastställda tiden,gick igen, ty under mellantiden kunde de inte komma varken till det ena eller andra stället (varken de saligas eller osaligas).

De var jolbunna (jordbundna), sades det, och i de flesta fall var deras andeväsen bundet vid den plats, där brottet begåtts eller där kroppen låg, helst om den låg dold. Men i och med att brottet kom i dagen och kroppen förts till vila i vigd jord, upphörde gengångaren, dock ej alltid.

Även personer, som dött utan att uppenbara dolda brott, gick understundom igen. De måste uppenbara, vad de under livstiden fördolt, innan de fick komma till ro.

154 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Korsa rinnande vatten

Att korsa rinnande vatten är ett botemedel mot övernaturliga varelser. Enligt utbredd folktro är vatten rent och heligt och kommer att förkasta det oheliga.  En person som hotas…

Print Friendly, PDF & Email

Årsgången siade om framtiden

Man gick årsgång julnatten, påsknatten och midsommarnatten. Man gick varje år. Då fick man se vad som skulle inträffa under det följande året. Blev det dålig skörd,…

Print Friendly, PDF & Email

Kloka Jon-Pers Per

En trollkunnig person vid namn Jon-Pers Per. Bl.a. var han duktig att stä blo ”stämma blod”. Om han ville vara stygg mot någon granne, kunde han gå…

Print Friendly, PDF & Email

Likfärden över sjön

Vid ett ställe i Borgsjö skulle man en gång ro ett lik över sjön. Båten var tät, men det oaktat började den att sjunka ned till vattenytan…

Print Friendly, PDF & Email

Lappen och kopparkitteln

Förr reste borgarna i kuststäderna upp till marknaden i Lycksele och gjorde affärer, och lapparna kom dit och gjorde sina uppköp för året. Då var det en…

Print Friendly, PDF & Email

Trollgubben I Gallsätt

I Gallsätt i Ullånger var det en gång en trollgubb, som skulle vara svår. En bonde hade mist en män en gång, och då gick han till…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us