Varje människa har fått en viss tid att leva och verka på; denna tid har man kallat »den tillmätta tiden», men genom mord eller självmord förkortades densamma. Även brottslingen, som särskilt i äldre tid ofta fick sona sitt brott med livets förlust, fick sina dagars

Read More

Contact Us