2024-06-19

Då varje Kinnekullegods på 1800-talet höll sig med en speciell lyx, som att ha ett fyrspann hästar i samma färger, och Hönsäter hade svart och det kan om möjligt gett upphov till sägnen om det svarta fyrspannet som mörka kvällar kör genom samhället, ibland syns inte ekipaget utan man hör bara hästarnas hovar när de spränger fram genom gatorna ifull galopp.

I ett av gästrummen sägs det att Harald Stakes hustru Carin Bielke går igenom, hon beskrivs dock som en vänlig och oförarglig gäst och nattgästerna kan därför sova lugnt.

Harald Stake sägs gå igen på slottet, och ett flertal har under de senaste åren påstått sig sett honom. Han skulle ha stått vid sänggaveln och sett hotfull ut. Detta skedde i sovrummet på övervåningen, och de flera personer har vägrat att sova där uppe efter den händelsen.

”Harald Stake 1598 – 1677”

Källarvalven har gett upphov till många sägner. Det säg bl.a. att det finns en underjordisk gång under Kinneviken till Läckö, ingen har hittat denna gång så det är nog en sägen. Inte heller finns det något belägg för att Harald Stake tagit hjälp av krigsfångar när Hönsäter byggdes.

Men sedan nu slottet åter har restaurerats och återgått till en del av sin forna prakt så har inte Harald Stake synts till, han kanske nu är nöjd att slottet tas i bruk igen och slapp att förfalla.

Fakta

Hönsäter är en herrgård i Götene kommun.Hönsäter och andra gårdar i Öster- och Västerplana socknar köptes 1305 av hertig Erik Magnusson av Södermanland (död 1318). Det ägdes sedan av medlemmar av släkterna Grupendal (till 1472) och Stake (till 1795). Den mest berömde av Hönsäters ägare var Harald Stake, en orädd krigare som föddes år 1598 och bland annat deltog i 30-åriga kriget. Han lät 1667 påbörja en ny huvudbyggnad av sten i två våningar, vilken till största delen fortfarande är bevarad. Hönsäter köptes 1796 av hovjunkaren Bengt von Hofsten och kom genom dennes dotters giftermål till släkten Hamilton. Greve Gotthard Hamilton sålde Hönsäter till Hällekis aktiebolag.

630 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us