2024-05-21

Under medeltiden var Sundbyholm klostergods och tillhörde Eskilstuna Johanniterkloster. Vid reformationen 1527 indrogs det till kronan. Företaget bedriver i dag konferens-, weekend-, festvånings- och restaurangverksamhet.

För några år sedan besöktes slottet av ett medium som konstaterade att ”Här finns bara snälla spöken”. Slottets personal har bland annat sett spöken i vinkällaren efter en vikingamiddag;

”En lång mörk gestalt helt svartklädd med en huva som skymde ansiktet”.

Flera personer, bland andra marknadschefen, har också berättat om känslan av oförklarlig närvaro som ständigt vilar över Sundbyholm. Dörrar som öppnas och stängs, nycklar som rasslar i öde salar, och dörrhandtag som dras ner av sig själva.

Fakta

Under medeltiden var Sundbyholm klostergods, och tillhörde Eskilstuna Johanniterkloster. Vid reformationen 1527 drogs egendomen in till kronan av Gustav Vasa.1597 gav hertig Karl – senare Karl IX – egendomen till sin son på sidolinjen, senare riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Det var denne som 1639-1648 lät uppföra själva slottsbyggnaden.

Då Carl Carlsson Gyllenhielm avled utan någon arvinge erhöll riksskattemästare Seved Bååt Sundbyholm i förläning. Bååt lät bygga på slottet till tre våningar. Det fick därigenom det utseende som avbildas i det kända verket ”Suecia antiqua & hodierna” utgett 1716. Seved Bååt avled 1698.

I samband med reduktionen drogs egendomen åter in till kronan. Från och med 1700-talet drevs godset av olika arrendatorer. Dagen före julafton 1774, under kapten Schottings arrendetid, härjades slottet av en svår brand. Från och med denna tidpunkt blev slottet inte längre tjänligt som bostad.

Källa: https://sundbyholms-slott.se/

454 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us