2024-07-25

Gref Ebba styrde tyranniskt med järnhand över slottet. Hon var en hatad despot av kvinnorna som arbetade för henne. Enligt sägnen så fick en av de arbetande kvinnorna nog och uttalade en förbannelse över slottet: att det skulle brinna ner 3 gånger med hundra års mellanrum. Gref Ebba sattes i häkte av Karl IX, därefter levde hon i Lärjeholm säteri,

Angered och dog 80-81 år gammal vilket kan ses som en bedrift år 1609 då människan sällan blev äldre än 60 år – ont krut förgås inte lätt! Det sägs att här vilar förbannelsen fortfarande efter 1834 eftersom man inte kunde återbygga slottet igen.

Slottets huvudbyggnad låg i nord-sydlig riktning med huvudfasaden mot väster. Den var befäst med djupa vallgravar och höga vallar. Slottet var försett med fem torn och hade en välvd inkörsport innanför en djup vallgrav. Över den ledde en vindbrygga som senare gjordes om till bro. Slottet har brunnit vid tre tillfällen med hundra års mellanrum: 1634, 1734 och 1834. Efter sista branden byggdes det aldrig upp igen utan fick förfalla, men ruinen har under 1900-talet konserverats.

Vid en ombyggnad 1700 talet gjorde man en del fynd på platsen – människoben och en rustning hittades i en hemlig nisch. Sägnen är att det skulle bringa lycka och välgång för Gräfsnäs slott, men det slutade i olyckor och 3 bränder

516 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us