2024-04-19

I Klingre by av Arnäs församling fanns för länge sedan en bonde som gjorde ett stort brott, varför han dömdes att mista livet genom halshuggning, detta verkställdes i socken emellan Arnäs och Själevad efter landsvägen, för att bliva andra till varnagel som det på den tiden hette, därför skulle han först halshuggas och sedan skulle kroppen upphängas till allmänt beskådande, detta hände på den s.k. galgbacken vilket namn den backen fick efter den händelsen.

Men tänk vilket skrömt och oknytt det blev på galgbacken efter den dagen, den ena hade sett gubbar utan huvud, den andra hade sett andra besynnerliga figurer, andra hade hört allra hemskaste tjut och oljud på galgbacken sedan det blev mörkt om kvällarna förstås.

Det var ej många som kände förhållandet som vågade sig fram den vägen, sedan det blivit mörkt på kvällen, dock var det en bonde från Arnäs, som var mera orädd än andra, som gick där förbi en kväll, så fick han se en gubbe utan huvud som stod och fäktade i sina vita skjortarmar, men Arnäsbönderna brukade ej låta skrämma sig så lätt, han tänkte jag måste gå närmare så jag får se klingergubben förvandlad till en manshög björkstubbe. Som börjat lossa sitt ombölig (näver ) som han lekte med, så kan fantasin göra en elefant av en loppa, men från den dagen har ingen ordentlig människa velat heta gubben, ty det har ej funnits flera gubbar än klingergubben.

506 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us