I Klingre by av Arnäs församling fanns för länge sedan en bonde som gjorde ett stort brott, varför han dömdes att mista livet genom halshuggning, detta verkställdes i socken emellan Arnäs och Själevad efter landsvägen, för att bliva andra till varnagel som det på den

Read More

Contact Us