2024-07-25

Mitt i Östergötland och ett av Sveriges bäst bevarade 1600-talsslott, i dag ett privatägt museum. Greve Mauritz Vellingk ska ha gjort sig av med hemliga dokument och drängpojken som hjälpte honom blev därefter inmurad i ett källarrum för att hemligheten inte skulle komma ut.

Det igenmurade rummet, som aldrig har öppnats, kallas för “Nisses håla”. Det berättas att om utrymmet öppnas kommer en stor olycka att drabba både slottet och dess ägare. På hedersplatsen innanför slottsentrén sitter ett porträtt av ”Hönsagumman” som sägs ha räddat slottet från fientligt anfall och därför blivit avporträtterad.

Hon håller än i dag ett vakande öga på alla som kommer in i slottet. Grevinnan Maria Klingspor sägs besöka slottet än i dag, den 2 maj varje år, då hennes make Philip har namnsdag. Ögonvittnen säger sig ha sett henne resa sig ur sin grav på Örtomta kyrkogård och vandra till slottet. Slottets personal måste då alltid ha förberett med kakor i hennes syrum.

470 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us