2024-07-25

David Stuart, som år 1642 lät bygga den herrgårdsbyggnad som utgör mittkroppen i det nuvarande slottet Rockelsta, var gift två gånger. Hans första fru hette Anna Kruse till Elghammar, hans andra Brita Liljeram till Långbro. Dessa två fruar är de traditionella slottsspökena på Rockelstad, och många har sett dem gå igen genom århundradena. De är klädda i långa fotsida svarta klänningar med spetskragar.

Enligt sägnen skall de två fruarna inte ha träffat varandra i livet, och de har därför mycket att tala om, särskilt som de varit gifta med samma man. Oftast skrider de sakta fram över gårdsplanen, arm i arm och viskande, eller sitter i en fönstersmyg i gästrumsflygeln, där de syns som skuggor mot skymningsljuset.

Damerna Stuart är dock harmlösa spöken som oftast håller sig undan, och om de märker att någon ser dem försvinner de bara. Det vanligaste är att besökare hör dem smyga omkring i gästrumsflygelns övervåning. Ofta frågar nattgästerna på morgonen vem som varit på övervåningen, när den med säkerhet varit obebodd.

Men kanske finns det fler spöken i flygeln än Damerna Stuart, för på senare tid har flera besökare sett vålnaden av en ung flicka och andra oförklarliga ting.

430 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us