Salomos nyckel nämner inte uttryckligen den yttersta dagen, men den innehåller flera passager som av vissa har tolkats som relaterade till begreppet eskatologi. Vissa forskare menar att textens många hänvisningar till astrologi, meteorologi och andra himmelska fenomen kan tyda på en tro på ett yttersta

Read More

Nya bevis tyder på att Howard Carter, den hittills respekterade engelske arkeologen som grävde ut Tutankhamons (kung Tuts) grav i Egypten 1922, var en ”artefakttjuv” som plundrade graven. På 100-årsdagen av Lord Carnarvons investering i den engelske arkeologen Howard Carter, och hans efterföljande upptäckt av

Read More

Lite varstans finns eller har funnits stenar i nordiska kyrkor, som sagts vara kvarlevor av något mirakel.För det mesta har de ansetts vara förstenade bröd. Många har nu försvunnit eftersom traditionerna kring dem glömts bort. Husaby kyrka har inte bara ett runt bröd utan också

Read More

Skuggvarelser är ett övernaturligt fenomen som sägs ha bevittnats av ett antal människor. Dessa varelser rör sig oftast mellan väggar, med oftast snabba rörelser. Rapporter angående skuggvarelserna är liknande spöken, skillnaden är att skuggvarelserna inte har mänskliga drag, inga kläder eller att de försöker ta

Read More

Vitkulla var en mytisk plats som beskrivs som motsatsen till Blåkulla. Under den berömda svenska häxjakten mellan 1668 och 1676, som är känd som Det stora oväsendet, nämndes både Vitkulla och Blåkulla i barnens vittnesmål. Det är dock mindre känt än Blåkulla och spelade aldrig

Read More
Load More

Contact Us