Avdelning 7 – Dödens väntrum

Avdelning 7, kallad “Dödens väntrum”, var den avdelningen där patienterna med de allvarligaste och många gånger obotliga sjukdomarna låg. Men patienterna och de arbetande på Norra sjukhuset i Västervik, hade fler saker som tydde på att avdelningen var “Dödens väntrum”.

Det sades att det spökade där, och man hade sett lysen tändas, trots att ingen hade varit där. På platsen där avdelningen låg, fanns på 1100-talet ett nunnekloster, vilket gav upphov till att spöket var en nunna.

Vissa i personalen, kunde berätta att fönster hade öppnats samt varma och kalla vindar blåst förbi dem i korridorerna. När nunnan visade sig, framträdde hon ofta med halva skepnaden.

Nattvakterna vågade aldrig vara nära avdelningen nattetid, och många försökte undvika avdelningen i möjligaste mån. Trots att verksamheten på sjukhuset har flyttats och lagts ner, ser folk nunnan spöka än i dag…

192 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Santa Maria

Utanför Helsingborg fanns förut ett mentalsjukhus som hette Santa Maria. De patienter som var inlagda där blev inte alltid så vänligt behandlade – det berättas t.ex. att…

Print Friendly, PDF & Email

Hammarstrands spökerier

I Hammarstrand ligger ett gammal nedlagt äldreboende. Under årens lopp har rykten om spöken i huset florerat bland ortsbefolkningen. Kvinna, 79 år: “Visst kunde det vara lite…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us