2024-07-25

Vita frun eller vita damen är en typ av kvinnlig vålnad som förekommer i myter över hela världen. Berättelserna förtäljer ofta att hon dött eller genomgått någon form av trauma under sitt liv. Ett vanligt tema är att hon förlorat, eller blivit sviken, av sin man eller trolovade. Vita frun förknippas ofta med vissa släkter och hon förebådar att någon i familjen ska dö.

Flera legender berättar att Vita frun hemsöker slott i flera europeiska kungahus. De äldsta kända beskrivningarna om denna form av Vita frun härrör från 1600-talet, men den största spridningen av dessa berättelser skedde under 1800-talet. Vita frun påminner om andra kvinnliga spöken inom europeisk folktro – till exempel de irländska och keltiska sirenerna.

Legenderna är ofta lokalt förknippade och talar om en kvinna klädd i viktorianska kläder som ses på ensliga vägar ute på landet eller på större gårdar och slott. Legender om Vita frun finns beskrivna från USA, Sydamerika, Europa, Skandinavien och Sydostasien. Vita frun förekommer också inom populärkulturen, speciellt inom skräckgenren.

Vita frun är bland annat omskriven av August Strindberg i hans bok Legender, av Selma Lagerlöf i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och Carl Snoilsky har skrivit en dikt som heter Vita frun.

772 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us