Murun

En gumma i en av utbyarna i Jokkmokk ansågs »ha mumma». Hennes skugga syntes om nätterna vanka mellan ladugårdarna i byn, där hon åstadkom ont. Hon kunde laga så, att man inte fick någon mjölk från korna.

Genom sin murun hade hon däremot själv alltid god tillgång på mjölk. — En kväll då korna kommit in i ladugården och man skulle mjölka, fann man en orm, som ringlat sig omkring benet på en ko, färdig att suga mjölk ur spenarna. Mjölkerskan blev rädd och sprang efter hjälp.

Men när hon kom tillbaka, var ormen försvunnen under golvet. Dagen efter fick man se honom ligga i gräset och sola sig. Man dödade honom och fann honom alldeles stinn av mjölk. Det troddes, att ormen var gummans tjänare, och att det var han som höll henne med mjölk.

En för lappar och nybyggare inom Jokkmokk gemensam föreställning finner man under benämningen murun, av nybyggarna kallad märun eller mörun, vilket ord är detsamma som svenskans »mara»; man talar ju om att »ridas av maran». Manin kan framträda under olika gestalter: fågel, groda, orm eller människa.

142 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Fallna änglar

Fallna änglar är änglar som faller från Guds nåd och straffas genom att förvisas från himlen och blir demoner. De tre versionerna av Enoks bok förknippar fallna…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gruvmoran

Gruvmoran för Sala silvergruva hade sagt, att hon hade en syster i Norrland, som var mycket rikare än hon. Systern var gruvmora för ett berg som hette…

Print Friendly, PDF & Email

Shadow People – Teorier bakom Oförklarliga Fenomen

Många spökforskare strävar konsekvent efter att få dokumentation om förekomsten av och orsaken till förekomsten av de skuggor som tycks ha ett eget liv. Spökhistorierna är genomgående…

Print Friendly, PDF & Email

Poltergeist – Troublemaking Spirits

Så vad är de illvilliga andarna som ser mycket ut som spöken i filmer och tv-program? Tja, att lägga bort det faktum att vi inte borde ta…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us