En gumma i en av utbyarna i Jokkmokk ansågs »ha mumma». Hennes skugga syntes om nätterna vanka mellan ladugårdarna i byn, där hon åstadkom ont. Hon kunde laga så, att man inte fick någon mjölk från korna. Genom sin murun hade hon däremot själv alltid

Read More

Contact Us