2024-04-14

Av de 139 anklagade personerna från Leksand, Ål och Bjursås dömdes 14 personer, två män och tolv kvinnor till döden. Åtta av dessa fick plikta med livet på just Käringberget den 6 februari 1671. Bålet på Käringberget blev det sista stora häxbålet i Dalarna. Minnet av de olyckliga offren som drabbades så hårt på grund av vidskepelse och okunnighet lever än i dag vidare i namnet Käringberget.

Häxväsendet spred sig som en farsot över Dalarnas bygder från år 1668. Det började i Älvdalen där flera tiotals personer rannsakades för trollerikonster och bortförande av barn till Blåkulla. I mars 1669 dömdes sju av de anklagade till halshuggning och att brännas på bål. Dödsdomarna verkställdes i maj 1669.

De anklagade fälldes i regel på ytterst vaga vittnesmål av barn. Efter avrättningarna i Älvdalen spred sig oron i ytterligare. Mer än 200 personer i övre Dalarnas socknar anklagades. 25 dödsdomar fälldes och 15 av de dömda halshöggs och brändes i Mora.

Något år senare nådde alltså vidskepelsen även Leksand med omnejd. Käringberget hette omväxlande Kyrkberget eller Predikstolberget innan häxbränningen år 1671.

Alltsedan 1671 har Käringberget berget varit en fridfull plats som gjort sig känd som ungdomens- och livsglädjens berg. Käringberget är numera känt som det centrala utsiktsberget med bystuga och en underbar vy över södra Siljan med de blånande bergen.

Fakta: Häxbränningen

* Kloka gummor och gubbar som använde sig av naturens örter beskylldes för magi. Der misstänktes för att stå i förbindelse med djävulen.

* I Sverige avrättades omkring 400 personer för häxeri åren 1492-1704. De flesta avrättades 1668-1676.

* Den sista häxprocessen i Sverige ägde rum 1757-61. 18 personer anklagades i Åhls församling men ingen av kvinnorna eller männen avrättades.

* År 1779 avlägsnades trolldomsparagrafen ur den svenska lagboken

Fotnot: Uppgifterna hämtade från Käringbergsbon Johan Pellas.

508 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us