2024-07-25

Arn hade druckit julöl på Arnäs i den stora varma stensalen med stockeldar och aldrig hade livet synts så gott. Vid julottan nere i Forshem kunde Arn utan blygsel visa sin stolthet över vad han låtit bygga och även att han själv var avbildad i sten ovanför kyrkporten som den som skänkte Gud nycklarna till kyrkan under ett tempelriddarkors.

Forshem ståtar med en unik medeltida kyrka som är ett begrepp i Sveriges historia. Kyrkan är tillägnad den Heliga Graven i Jerusalem. Äldsta delen är långhuset från mitten av 1100-talet.

Främst är kyrkan känd för sex olika stenreliefer. Med den kristna tiden och det nya samhället kom kunskapen att bygga i nytt material: sten. Runt om i trakten uppfördes romanska stenkyrkor. Kinnekulle blev en arena för dagbrott och verkstäder.

Hit kom alla Skaraslättens kyrkbyggare för att hämta sandsten och kalk sten till sina byggen. Med tiden har kyrkorna blivit ombyggda men kvar finns bildverken – sten är evighet.

Tre av relieferna i Forshem skildrar passionshistorien och någon sägs vara ett självporträtt på stenmästaren själv. Men vem var han, mannen med hacka, mejsel och klubba? Vi känner inte namnet på denne skicklige bildhuggare, som var så efterfrågad i Västra Götaland och vida om kring att han också fick uppdraget som stenmästare vid domkyrkan i Skara. Vi kallar honom Forshemsmästaren eller Skara mästaren.

Det är inte otroligt att en av bilderna föreställer kyrkans donator från borgen Aranäs, enligt romanen således en avbild av självaste Arn Magnus son.

På 1760-talet omskapades Forshems-kyrkan till en korskyrka och kring den finns en värdefull miljö med bland annat prästgården från 1790 och ett annat gästgiveri.

456 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us