Arn hade druckit julöl på Arnäs i den stora varma stensalen med stockeldar och aldrig hade livet synts så gott. Vid julottan nere i Forshem kunde Arn utan blygsel visa sin stolthet över vad han låtit bygga och även att han själv var avbildad i

Read More

Contact Us