Källa ödekyrka

Från början en hednisk offerkälla som dyrkats av de som vallfärdade hit för att få bot av källrået. Källan sägs ha blivit igenfylld av “säkerhetsskäl” då kristendomen började få grepp om norden, den återupptäcktes 1960 efter att folk påstås sett ett källrå sittandes i västra hörnet.

Källan hade då varit bortglömd i mer än 700 år. I en kamp för att stoppa elaka oknytt och väsen så helgades byggnaden 1166 åt St.Olof. 1888 föll kyrkan in i glömska och den övergavs.

”Källa ödekyrka”

Utanför muren på den Norra och Nordvästra sidan begravdes alla orena och självspillningar. Eftersom man inte fick bära dessa genom portarna fanns där en klyvspetta där man tog över dessa.

En teori om de stora liggande gravstenarna som finns här är att de är till för att”jordfästa” de begravda så att de inte skulle återkomma igen efter sin bortgång. Själva ordet jordfästa innebar från början att man pålade fast de döda och begravda så att de inte skulle kunna återkomma som gastar. Den senaste man känner till som ligger begravd på den norra sidan av kyrkan är den omtalat vackra Linnea som mördades på julen 1884, hon var då gravid utanför äktenskap och förklarades således som oren.

Grannar till källa ödekyrka säger sig ofta nattetid höra ljud och se ett kvinnligt väsen vandra omkring och leta med en stor lykta. De som bor längre bort från kyrkan ser ibland olika gestalter som de tror är Källa´s väktare och går inte innanför murarna efter skymningen. Vi och de som ibland kallas Källas väktare vet att lösenordet är 17 och att svaret finns dolt inne i kyrkan.

144 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 galna konspirationsteorier om månen

Är månen ett hologram? Är det det yttre skalet på ett främmande rymdskepp? Finns det en utomjordisk bas eller kanske, fanns det en nazistisk bas på månen…

Print Friendly, PDF & Email

Ouijasbrädets regler

Att följa Ouijasbrädets regler kommer att hjälpa till att hålla dig säker från trickster andar och andra demoniska andar som kan komma igenom när du kommunicerar med…

Print Friendly, PDF & Email

Crystal Photographic Experiment

Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera…

Print Friendly, PDF & Email

Få reda på vilken din skyddsängel är

Änglar och ärkeänglar är närvarande i varje religion – de är inte begränsade av religionsgränserna och överskrider skillnaderna mellan dem. Änglar anses vara könslösa, och namnen som…

Print Friendly, PDF & Email

Är Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka? Titta på radarbilden här intill. Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan – som…

Print Friendly, PDF & Email

Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us