2024-05-21

Fredagen den 13, är enligt skrock en otursdag. Det finns flera olika teorier varför vi har fredagen den trettonde som en otursdag. Talet 13 betraktas som ett magiskt tal inom folktro och magi. Rädslan för talet 13 går tillbaka till tiden före kristendomen, antika trolldomsböcker visar att talet användes i förbindelse med formler och förbannelser som riktade sig mot underjordiska makter.

Fredagen betraktades i det gamla bondesamhället som ett slags helg- och vilodag, en dag som var olämplig att börja med ett arbete på och det man gjorde fick inte vara bullersamt. Däremot ansågs det vara en bra dag för hår- och nagelklippning. Även fotsvampsbehandling var lämpligt dagsgöra.

En teori grundar sig på att Jesus hade 12 lärjungar, och när Jesus blev förrådd var Judas den trettonde vid matbordet. Det kan även ha varit så att det baseras på att det fanns 13 personer totalt och att Jesus korsfästes på långfredagen. Det var också så att Jesus dog på en fredag. Den här kopplingen är av ganska sent datum och av okänt ursprung

En annan teori grundar sig på att ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens V. Många av dessa torterades och avrättades dessutom. Och så finns det den i den nordiska mytologin där det berättas hur svekets och ondskans gud Loke kom som den 13:e gästen till ett gästabud i Valhall – och sedan konspirerade så att Balder. dog.

Att talet 13 är speciellt har människor ansett långt innan kristendomen och Tempelherreorden fanns, det troliga är att talet, som så mycket annat av äldre datum, har införlivats med kristendomen – precis som gjorts när t ex den kristna julhögtiden förlades till tiden för midvinterbloten.

Mycket talar också för att talet 13 skall förknippats med prima nocte, den form av förnedrande rättighet som de engelska adelsmännen hade gentemot skottarna, eftersom den engelske kungen Edvard Longshanks införde detta adelsprivilegium på just 1300-talet.

Dock är det mest troliga att “rädslan” för 13-talet började med patriarkatets seger över kvinnokulturen som rådd i de 50.000 åren innan. 13 är kvinnornas tal och månens tal. Det förekommer vartenda år exakt 13 fullmånar, på samma sätt som det därför hos kvinnor förekommer 13 menstruationer. Fullmånar och menstruationer har naturligtvis uppmärksammats och hedrats som fruktbarhetens förutsättning i tusentals år. 13 var kvinnotalet och fruktbarhetstalet nummer ett!

Människans och jordens fruktbarhet var förutsättningen för släktets fortlevnad i en utsatt miljö. Fruktbarheten har vördats, inte krigssegrar och krigshjältar. Det andra kvinnotalet är 9 – nio månaders graviditet för ett fullgånget, levnadskraftigt barn. Därför nio blommor under huvudkudden (inte 7). Kärlekens frukt efter midsommarnatts-älskogen med sin allrakäraste behövde drömma i livmodern i nio månader för att bli livskraftig.

Ett tredje är talet 3. (3×3=9) Dualismen, patriarkatets tal är 2 – svart-vitt, gott-ont, vän-fiende, man-kvinna (som därför ofrånkomligt hamnar på det ondas sida och därför skall bekämpas och hållas ned). 3-talet säger att det alltid finns mer än 2 vägar. Kvinnornas tre-enighet: mamma-pappa-barn, övre världen-mellan världen – undre världen, ungdom, mognad, ålderdom, liv-död-liv.

392 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us