Fredagen den 13, är enligt skrock en otursdag. Det finns flera olika teorier varför vi har fredagen den trettonde som en otursdag. Talet 13 betraktas som ett magiskt tal inom folktro och magi. Rädslan för talet 13 går tillbaka till tiden före kristendomen, antika trolldomsböcker

Read More

Contact Us