2024-06-24

De forntida egyptierna menade att katten var gudomlig och tillbad gudinnan Bastet, som hade katthuvud. Även vikingarna hyste stor respekt för katten – de trodde bland annat att den drog kärleksgudinnan Frejas vagn. Men när kristendomen spreds i Europa under tidig medeltid förändrades synen på katten dramatiskt.

De kristna var rädda för katten, som till skillnad från andra djur kunde se och jaga i mörker. Man trodde att en sådan egenskap måste höra ihop med djävulen och häxorna. I synnerhet svarta katter ansågs föra med sig otur, särskilt om de passerade över en väg. Skräcken för svarta katter var så stor att man kunde bli fängslad eller avrättad om man ägde, eller kanske bara matade, en svart katt.

Tusentals katter dödades överallt i Europa på grund av denna övertro som fortfarande finns kvar på vissa platser. År 2007 bedömde till exempel djurskyddsorganisationer att uppemot 60?000 svarta katter dödas i Italien varje år på grund av sin färg.

398 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us