Tagg: Skrock

2018-08-18 / / Sägner

Minnet af allfader Oden ligger till grund för föreställningen om den så kallade qvarn-gubben. Denne…

2018-08-12 / / Skrock
2018-08-04 / / Sägner

I min ungdom var det sed att hemmadöttrar och pigor bjödo en eller ett par…

2018-07-26 / / Vidskepelse
2018-07-26 / / Spöken
2018-07-24 / / Folktro