2024-07-25

Demoner är fallna änglar ledda av Lucifer, som en gång var Guds favorit, men som har störtats ner i avgrunden. De demoner som inte vill beblanda sig med människorna som dem därför att Gud har favoriserat änglarna framför dem.

Demonerna vill krossa de mänskliga uppkomlingarna och förstöra deras själar och ta över jorden.

Demoner lever även i olika dödsriken, där de straffar de själar som hamnat där efter sitt jordiska liv. Demoner kan se ut på många sätt: från sådana som ser ut nästan som en människa till fullständigt omänskliga, monsterliknade varelser. Det vanligaste utseendet är ett traditionellt djävulskt utseende, med en i grunden mänsklig kropp, försedd med horn, betar, svans och bockfötter.

Olika demoner:

Braathwaate – Demonen av okunnighet

Bucon – Demonen av hat

Lanithro – Demonen av luften

Saalah – Demonen av skogarna

Bes – En demon som tycker om att skrämmas.

Charot – Hans utseende har bidragit till kristendomens uppfattning om hur Djävulen ser ut.

Adramelech – En av demonerna i det kristna helvetet.

Belfagor – En demon som råder över alla uppfinningar & upptäckter.

Abaddon – Han är gräshoppedemonernas härledare.

Lucifer – Lucifer är ljusbäraren.

Abraccassus – Asiatisk demon

Alocer – Astrologernas demon.

Alrinach – Skeppbrottarens demon.

Anamalech – Den demon som kommer med dåliga nyheter.

Aguares – En demon som lärde människor att dansa

Abracassus – Är en asiatisk demon med ormar som tår.

Belsebub – Är den äldste nedstörtade ängeln från himlen.

Aquiel – Deb – Demon som motarbetar söndagar.

Andusciassus – En krigardemon som ser ut som en noshörning.

Chemos – Demonen som ansvarar för födslar.

Arachula – Den demon som ansvarar för onskefulla andar i luften.

Bechard – Demonen som ansvarar för orkaner.

Ardad – Demonen som leder vandrare in på villovägar.

Ascaroth – Han är demon och spionernas furste.

Bechet – Demonen som ansvarar för stormar och oväder

Acham – Han är smärtornas demon.

794 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us