Posted in Prästgårdar Spöken

Spöket i Tensta Prästgård

Alltså spökerierna syntes vid en prästgård i Uppland en halv mil från Vattholma Tensta – prestgård, där jag tagit plats som dräng då var jag…

Continue Reading...
Posted in Prästgårdar

Borgvattnets prästgård

1876 stod prästgården i Borgvattnet klar. Sedan dess har många prästfamiljer bott på gården, kanske lite för många. Familjerna flydde en efter en efter att…

Continue Reading...
Posted in Prästgårdar

Prästen som hängdes spökar på Torgare prästgård

Vid Torgare prästgård i Kronoby öppnas och stängs dörrar av sig själv. Där finns en blodfläck som inte går att tvätta bort. Det talas om…

Continue Reading...
Posted in Prästgårdar

Varnhems Prästgård

Varnhems klosterkyrka byggdes under 1150-talet. Intill kyrkan ligger en prästgård där man kan uppleva en manlig gestalt. Gestalten har skymtats i rörelse mellan prästgården och…

Continue Reading...