Posted in Folktro

Skydd mot näcken

Människor skulle vara försiktiga när de vistades vid vatten, särskilt när det var mörkt eller i skymningen och gryningen. Näcken kunde finnas under en bro…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Gengångaren

Gengångaren behöll sina personlighetsdrag efter döden och kunde alltså, till skillnad från gasten, kännas igen som den person han eller hon hade varit i livet….

Continue Reading...
Posted in Folktro

utkastingen

En form av gast som det berättades om i hela Sverige var mylingen (i norra Sverige sade man utböling eller utkasting): ett nyfött spädbarn som…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Kloka gummor – Djävulens verktyg?

Föreställningen om häxor och trolldom härrör från epoker långt innan kristendomen började breda ut sig och har djupa rötter i folktron och vidskepelsen. I äldre…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Doppelgangers

En dubbelgångare, även stavat doppelgaenger eller hämta, kan vara spöket av en levande person eller någon annan form av fysisk dubbelgångare som ser mycket lik…

Continue Reading...
Posted in Folktro Väsen

Gloson

Gloson – även kallad Gravson, Gluffsuggan, Galoppson eller Gluppson. Det var en stor och elak spöksugga (eller vildsvin) som plågade människor i främst södra Sverige. Gloson…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Feg-ljus och varsel

Johan Östensson var “synen”, men han hörde också “varsel”. En vinterdag på 1840-talet då han i skogen täljde spärrar, hörde han ljudet av hästtjukor som…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Mylingen

Mylingen, hade vid sidan av sitt vanliga skrämseluppdrag även ett annat kall-att förhindra barnamord. Mylingen, myringen eller myrdingen (på vissa håll även kallad gast) var…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner Väsen

Kyrkogrim

En kyrkogrim är, enligt gammal sägen, en bagge, hund, tupp, häst eller något annat levande djur, som när en kyrka byggdes, i skyddsmagiskt syfte, begravdes…

Continue Reading...
Posted in Folktro

De sörjande asparna i Oviken

Enligt folktron ska ett mord ha skett hösten 1883 mellan byarna Botåsen och Sölvbacken i Oviken. Det var en småländsk försäljare som vandrade runt med…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Skrömt om gengångare

Gengångaren, eller med ett lokalt uttryck ”skrömta”, var en död person som återkom i jordelivet. Han kunde ha huvudet under armen, och vara genomskinlig, och…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Vittra och annat oknytt

Magiska och övernaturliga varelser som var vanliga förr är till exempel näcken, vittra, brunnsgubben, älvor och annat oknytt som rör sig i skogen. Bo R…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Bergkärringen

Bergkärringen är ett av de mest framträdande väsen som folktron i dessa trakter känner till. Jorden, bergen och sjöar är hennes vanligaste tillhåll. Hon skildras…

Continue Reading...