2024-05-21

Norrland upptar som bekant den större delen av Sveriges yta och består av många områden som sinsemellan är väldigt olika. Men överallt är det ett och samma folkväsen som dominerar berättandet, Vittran. Ordet vittra betecknar flertal. Vittror är en senare tidens skriftspråksform som sällan eller aldrig användes i gamla muntliga berättelser.

Andra folkliga varianter av begreppet är vitra eller vättern. Det finns också specifikt norrländska föreställningar, mestadels knutna till fäbodar där vittra sägs ha egna kor och getter. Den som lyckades fånga en vitterko kunde skatta sig lycklig, en sådan ko mjölkade osedvanligt mycket. Likheterna med vättar i landets sydligare delar är stor. Vittror bor mest under marken, men de kan också uppehålla sig i stenblock och gamla träd. Ofta är vittra småväxta som vättar, men det finns undantag. De kan vara av mänsklig längd men också mycket större, särskilt norrut längs kusten.

Dem är släktingar till huldran och skogsråt. De kallas även jordbyggare och underjordiska och har vissa drag av vättar. Vittrefolket bor, liksom vättar, under jord, i berg och stora stenar. Vittrefolk är ganska lika oss människor, fast i allmänhet vackrare. De åldras och dör ungefär som vi. Uppgifterna om deras storlek varierar mellan två decimeter till två meter.

De påstås kunna förvandla sig till små djur om det behövs. Liksom tomtar och vättar lever de ofta i fredlig samexistens med oss människor. Särskilt fäbodar var populära boplatser för vittrorna förr. De kan vara oss till stor nytta om vi låter dem husera ifred. Irriterar man dem blir de genast besvärliga.

Kvinnliga vittror kan, liksom skogsfrun, roa sig med att locka folk vilse och män i säng. Förresten så var det åtskilliga fäbostintor som tog sig en svängom i sänghalmen med manliga vittror också. Dock verkar vittror i allmänhet bete sig oerhört civiliserat. De lever familjevis och håller sig med boskap, oftast kor och getter. Dessa var förr en begärlig bytesvara då vittras djur gav större avkastning än människornas.

Vittran är folktrons klädsnobbar nummer ett. De är alltid mycket välklädda. De använder klädernas färg som signal för att visa vilket humör de råkar vara på. Vitt, betyder att de är glada och snälla. Rött innebär att det är en ledsen eller arg vittra du har att göra med. I en del trakter bär kvinnorna eleganta kläder medan männens plagg är enklare. Hos kvinnorna är det dock framför allt det långa håret, hängande eller konstrikt flätat, som tilldrar sig uppmärksamhet. En del vitterkvinnor är svarthåriga, andra blonda eller rödhåriga, ungefär som det är bland vanliga kvinnor. I regel beskrivs vitterkvinnorna som mycket vackra och förföriska.

Att vittra mycket hårt och handfast kan påverka tillvaron även i vår tid är det åtskilliga människor som tror. Motorvägen norr om Gävle ogillas av de övernaturliga varelser som håller till i området, heter det, och därför är den vägen olycksdrabbad. Tankemönstret tycks vara hämtat från Island, där myndigheterna anses behöva ta hänsyn till de övernaturligas önskemål då de bestämmer sträckningen av vägar eller planerar nybyggnation på landsbygden. Även om vittra har man berättat att de kräver att ladugården ska flyttas, att de bergtar, snappar bort småbarn och så vidare.

394 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us