Edison – Ghost of a machine

“Jag har på jobbet under en tid byggt en apparat för att se om det är möjligt för personligheter som har lämnat jorden för att kommunicera med…

Contact Us