Pelle vid Jönshyttan

Gamla gården i Jönshyttan var fordom mycket besvärad af spöken och troll, men hvad orsaken dertill varit uppgifves icke. Så hände det sig en julafton för många…

Spökeri på vägar

Det var en bonde, och det är inte alls många år sedan, som for ner till Umeå. Och då på ett ställe på vägen där — det…

Mitt möte med det övernaturliga

Mycket kan vi förklara, men inte allt. Vad har du för erfarenheter av vålnader, spöken eller hustomtar? Har du upplevt något som fick håret att resa sig…

Vittra och annat oknytt

Magiska och övernaturliga varelser som var vanliga förr är till exempel näcken, vittra, brunnsgubben, älvor och annat oknytt som rör sig i skogen. Bo R Holmberg har…

Älvdansen

Sörön synas här och der på marken ringar af mörkare grässlag, och dessa, säger man, äro märken efter Elfvornas ringdansar. Under gamle prosten Lilliestråles tid hände det…

Contact Us