Styggens stuga

Här bodde Carl Johan Persson, som först fick soldatnamnet ”Snyggen” och därefter i folkmun blev kallad ”Styggen” – detta på grund av förmågan till trolldom. Han föddes 10 mars 1828 i Frösaråsen och dog 27 augusti 1906 i ”Styggens stuga”. Kanske är han fortfarande kvar och hemsöker platsen och vad var det för trolldom och besvärjelser som påstått uttalats på denna plats?

I övrigt levde ”Styggen” på jakt och fiske och något jordbruk. När det gällde jakt hade han en liten älghund som hade svårigheter att gå och därför hade han hunden under rocken. Även om en jagad älg gjorde svängar ”gick” alltid hunden rakt på älgen. Det berättas också att älgjakterna kunde pågå under lång tid och långa avstånd blev tillryggalagda. Vid ett tillfälle slutade jakten först vid ”Köpperberge” och ”Styggen” sålde där älgen för 100 kr. Ett laxhus hade han vid bäcken som rinner ner mot Lindesnäs. Här fångade han smålax och torkade för vinterns behov.

Nedan Historier berättade av äldre människor från bygden.

När ”Styggen” var till prästen – när han förstörde Falk så han int kunn predike längre.

”Det var så att han troligen var instämd till tinget för olaga jakt (anmäld av bolaget). Då var han dömd till värjemålsed *) och innan han fick gå eden vid tinge var han tvungen att läse för prästen. Han var till Säfsbyn och läste för prästen och prästen satte på honom olika frågor och han svarade prästen så att prästen sa att du svarar mig så att jag kunne svimme. Då sa ”Styggen” åt prästen, kyrkoherden ska få svimme allt fortfarande och det var något märkvärdigt med det – när prästen gick upp i predikstolen och fick se församlinga då svimmade han och från den dagen var han tvungen att ha hjälppräst.”

”Dottern Stygg-Tilda”

”Stygg-Tilda” var en stor kraftig människa med rödbruna ögon. Väldigt påbyltad med kläder och närmast kroppen vid ryggen hade hon ett kattskinn (för värkens skull). Som vuxen levde hon på folks barmhärtighet – den tidens socialvård. Hon gick från gård till gård och fick på det sättet mat och husrum. Vid ett tillfälle berättas att hon kom till en gård där de hade mycket vägglöss. Det ska jag ta bort sa Tilda om jag får ligga natt här. Det fick hon och vid möran (morgonen) låg alla vägglössa vid tröskeln och mora (husmodern) fick ta skyffeln och sop ihop dem. Det var bevisligen sant att hon besatt mer än andra.

146 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us