2024-05-21

Det finns en plats som kallas “Stålbergsmorhägnan”, den är lät beväxt med löfskog, och genomskuren af en bäck. Man har vissa aningar om att någon ädel metall skall finnas där, men “tiden är icke inne, att det skall fram.”

Men sägnen förtäljer att en person, som någon gång gick genom hägnan, och gick lite afsides från gångstigen för att tillfredställa ett naturbehof, fick se kanten af en tjock silfverskifva som stack snedt upp ur marken. Med sin slidknif arbetade han lös några flisor af silfvret och stoppade i fickorna, samt gjorde några noggranna märken, för att säkrast återfinna platsen.

Sedan gick han dit försedd med verktyg fö att bryta mera silfver, men nu voro märkena försvunna, och “silfverskifvan”. Men dess plats kunde omöjligt hittas. Sedan har ingen haft nåden att få se en skymt af silverskifvan. –Det var rådeln som utplånat märkena.

O.Lundmark

389 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us