2024-06-17

Så vad är de illvilliga andarna som ser mycket ut som spöken i filmer och tv-program? Tja, att lägga bort det faktum att vi inte borde ta vår teologi från populärkulturen (snarare populärkulturen borde ta sin teologi från kyrkan), vi kan kalla dessa andar poltergeist.

Problemet kommer när vi försöker definiera vad en poltergeist faktiskt är. Termen är ett tyskt ord som bokstavligen betyder ett “bullrigt spöke” – det är ett spöke som rör runt saker för att störa människors liv, och försöka orsaka störningar eller höga ljud och kan till och med skada människa.

Demoner i förklädnad
Om allt som låter bekant bör det: det är de typer av aktiviteter som vi kan förvänta oss av demoner, snarare än spöken. Den bästa förklaringen på poltergeist aktivitet är att demoner bär det största ansvaret (ett annat säkert tecken: poltergeister är normalt knutna till en person, som en demon brukar göra,snarare än en plats, som ett spöke skulle göra).

En överraskande bra skildring av denna verklighet finns i 2016-filmen The Conjuring 2, en fiktiv avbildning av Enfield Poltergeistens verkliga fall. Medan den egentliga Enfield Poltergeisten nästan var säkerligen en hoax använder filmen materialets material för att presentera en korrekt förståelse för poltergeis aktivitet. Det som ursprungligen presenterar sig som ett spöke kopplat till ett visst hus visar sig till sist vara en demon som försöker skada en familj.

390 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us