2024-07-13

Enligt sägnen ska Fantan ha mördat sin man och därefter själv dött under det gatlopp som hon fick löpa som straff. Om hon klarade att löpa från Träkvista by så långt upp på Asknäsmalmen att hon kunde se Ekerö kyrka skulle hon frias, men strax innan hon kunde se kyrkan föll hon ihop.

Hon stenades till döds när hon kommit upp en bit på åsen. Vid den plats där hon dog och senare brändes, får man inte, enligt sägnen, passera utan att lägga ett mynt, en sten eller en torr träkvist (Träkvista). Offerhandlingen skyddar nämligen den förbipasserande från att själv drabbas av olyckor på färden.

Fantans hög är skyddat som fornminne och än i dag lägger folk torra träkvistar på platsen.

Det finns många olika berättelser om vem Fantan var och vad hon gjort. I vissa berättelser är hon soldathustru och i andra fall en romsk kvinna. Traditionen kring Fantans hög går tillbaka till 1300-talet. Ordet fant betyder tjänare eller lösdrivare.

466 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us