I julmånaden år 1887 upprördes folk i våra bygder av ryktet om ”spökerier” och mystiska fenomen i torpet Vargkröket under Stadra gård. Vad hade hänt i det ensliga skogstorpet? Det kan ha sina svårigheter att efter så många år få några besked härom, men ännu

Read More

Contact Us