Under mitten av 1900-talet lobotomerades 771 personer på Umedalens sjukhus, ett av landets största av sitt slag. De tusentals patienterna ska ha utsatts för bland annat elchocker och tortyrliknande metoder som skållhett vatten, vilket tros ligga bakom att deras själar än i dag finns i

Read More

Contact Us