Torborg Krebs hette kvinnan som tillträdde som föreståndarinna på Såstaholm 1953. På den tiden fungerade Såstaholm som pernsionärshem för skådespelare och operasångare. Hon bodde i västra tornrummet och hon sägs ha hållit ett strängt regemente i hela huset som hon styrde med bestämd hand. Efter

Read More

Contact Us