När hennes far Petrus Haag hade avlidit 1932 måste familjen flytta från skogvaktarbostället Hagaborg i Norra Skoga eftersom en ny skogvaktare skulle träda i tjänst. Valborg Haag och barnen flyttade då till ett hus på Brånarna. Snart började det hända underliga saker i huset. Det

Read More

Contact Us