Posted in ITC World

The historical development of ITC – English

The historical development of ITC has been treated extensively in the literature. Beginning with the 20ies in our century several mediums predicted technical contacts explaining…

Continue Reading...
Posted in EVP

EVP en kort historia

1920-talet. Det är inte allmänt känt att Thomas Edison på 1920-talet försökte uppfinna en maskin som skulle kommunicera med de döda. Tänkte detta var möjligt…

Continue Reading...