På herrgården Ljungby egor ligger en stor sten, kallad Maglesten, under hvilken trollen fordom hade sitt tillhåll och der de plägade med dans och lekar fira sin jul. En julnatt satt fru Cissela Ulfstand på sin gård och hörde huru trollen larmades och väsnades under

Read More

Contact Us