Hon är en märklig dam, Saltskärs käring. Kommer du från Soten i söder är hon en reslig, havande kvinna, när du kommer närmare blir kumlet bredvid ett barn hon håller vid handen. Fortsätter du runt henne, kröker hon rygg, krymper och åldras. Till slut blir

Read More

Contact Us