År 1882 öppnade socitetskvinnan och välgöraren Ebba Ramsay Victoriahemmet i Jönköping, ett hem för epileptiker och särbegåvade barn. Verksamheten fortsatte inte länge, 1903 omvandlades fastigheten till en skola, för att på 1940-talet husera Sveriges Radio. Från 1990-talet har byggnaden varit hotell, men trots alla verksamhetsbyten

Read More

Contact Us