Skattehemman i Tofteryds socken och Östbo härad af Jönköpings län, märkvärdigt för de på dess egor befintliga fornlemningarna. Dessa bestå dels af resta stenar, af hvilka, åtminstone en tydligen blifvit rest af menniskohänder, dels af en s. k. jättesten. Enligt folksägnen kastad af en jätte

Read More

Contact Us