Posted in Edison Strange

Edison´s docka – Som skrämde barnen

Under sin 69 åriga karriär som uppfinnare förvärvade Thomas Edison ett stort antal patent (1 093 att vara exakt). Bland dem: glödlampan, fonografen och filmkameran….

Continue Reading...
Posted in Edison

Edison – Ghost of a machine

“Jag har på jobbet under en tid byggt en apparat för att se om det är möjligt för personligheter som har lämnat jorden för att…

Continue Reading...
Posted in EVP

Elektroniskt röstfenomen

Elektroniskt röstfenomen (ERF), från engelskans Electronic Voice Phenomena (EVP), är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia så som kassettband,…

Continue Reading...