En man här i socknen hade skaffat sig en bese eller spirituss. Det var ett litet kreatur – en tarbagge – sprutfluga ell dyl som genom visstelse i en trääska och matande med blod eller spott förvandlades till en bese. En gång om dagen tittade

Read More

Contact Us