En annan av Egil Lönnbergs historier berör den tid han tjänstgjorde vid Nordiska Museet, inom vars lokaler ju också Livrustkammarens samlingar är inrymda. Han hade hört gamla vaktmästare varna de yngre amanuenserna för att nattetid passera genom Livrustkammarens sal, då inte alltid allt sades gå

Read More

För några år sedan sutto vi tillsamman några stycken på ett julkalas. Vi talade om övernaturliga ting och plötsligt frågade en av de närvarande, en pensionerad officer, om vi ville höra en verkligt sann historia, så skulle han berätta. Jag minns att jag blev något

Read More

Contact Us